FOTOGRAFIE | DRUKWERK | DIGITAAL | CONTACT

DRUKWERK
knipoogpng

HUISSTIJLEN / LOGO'S

DTP

'Drukwerk'. Een wel heel breed begrip. U kunt dan ook alle kanten op met drukwerk; van huis-aan-huis acties met flyers, of meer informatie biedende folders, tot aan complete brochures. Welke vorm het beste past is afhankelijk van situatie en de te bereiken doelgroep.
Hieronder een lijstje met de meest gekozen vormen drukwerk:

Keus genoeg, want een complete opsomming is bovenstaande niet. Vormgeving Rob Alving helpt u graag met het maken van keuzes voor het voor u meest geschikte drukwerk.

hooirol